Nerma avatar

Nerma pita: Roaming?

01.03.2011. u 01:03:52
Kako poslati por.sa ultre bhtelekom na koji nacin iz spanije u bh i koliko kosta jedna por.?

Tagovi: informaticki savjet, mobiteli, bh telecom
Podijeli:

Odgovori:

Samy 01.03.2011. u 17:19:33

Ocjena: 1

Roaming partneri

Zemlje u kojim možete koristiti uslugu ULTRA roaminga:

Albanija, Austrija, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, 
Kipar, Latvia, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija,  Španija, Švedska, Švicarska, Velika Britanija, Ukrajina, Turska, Vatikan.

 

Kako pozivati

Prilikom pozivanja u roamingu potrebno je unijeti poseban niz znakova ispred i iza broja kojeg pozivate:

*144*00 XXX (pozivni broj zemlje) XX(pozivni broj mreže) XXX XXX(broj telefona) #YES

Na primjer birate *144*00 387 33 123 456#YES za pozivanje broja 123456 u fiksnoj mreži u Sarajevu. Na displeju vašeg aparata biće ispisana poruka:

‘‘Pričekajte poziv je u toku .../ Please wait for call back.’‘

Cijena za slanje SMS iz Zona D: Ostale evropske zemlje
Albanija*, Andora, Armenija, Belgija*, Bjelorusija*, Bugarska*, Češka Republika*, Danska*, Estonija*, Finska*, Francuska*, Giblatar, Grčka*, Gruzija, Holandija*, Irska*, Island, Kipar*, Latvija*, Linheštajn, Luksemburg*, Litvanija*, Malta, Moldavija, Monako, Norveška*, Poljska*, Portugal*, Rumunija*, Rusija*, Slovačka*, Španija*, Švedska*, Švicarska*, Velika Britanija*, Ukrajina*

IZNOSI 2.97 KM po poruci

Napomene:- U cijene je uračunat PDV (17%).

 - Prijem SMS poruke u roamingu je besplatan.  

- Obračunska jedinica je 5 sekundi.

 - Korisnici mogu besplatno dopuniti Ultra kredit iz roaminga pomoću USSD koda (*124*xxxxxxxxxxxxxx#yes)

 - Pozivi prema Ultra automatskom servisu (1204) iz roaminga nisu mogući.

 - Korisnici mogu besplatno provjeriti stanje računa (*100#yes), bez pozivanja automatskog servisa.

 - Pozivi iz roaminga prema službi za podršku korisnicima i ostalim posebnim službama naplaćuju se kao pozivi prema BiH.  - Pozivi iz roaminga prema V-box sistemu poruka naplaćuje se kao poziv prema BiH.  Cijene saobraćaja u nacionalnom roamingu za Ultra korisnike sa uračunatim PDV-om.  SPISAK ZEMALJA PO ZONAMA ZA ULTRA CALL BACK ROAMING Zona A: Eronet, m:tel  Zona B: Hrvatska*  Zona C: Austria*, Crna Gora*, Italija*, Mađarska*, Makedonija*, Njemačka*, San Marino*, Slovenija*, Srbija*, Turska*, Vatikan*.  Zona D: Ostale evropske zemlje Albanija*, Andora, Armenija, Belgija*, Bjelorusija*, Bugarska*, Češka Republika*, Danska*, Estonija*, Finska*, Francuska*, Giblatar, Grčka*, Gruzija, Holandija*, Irska*, Island, Kipar*, Latvia*, Linheštajn, Luksemburg*, Litvanija*, Malta, Moldavija, Monako, Norveška*, Poljska*, Portugal*, Rumunija*, Rusija*, Slovačka*, Španija*, Švedska*, Švicarska*, Velika Britanija*, Ukraina*.  Zona E: Vanevropske zemlje Sve ostale zemlje svijeta  * omogućen roaming