FireStarter avatar

FireStarter pita: Kolika je carina i porez za uvoz polovnih vozila u BiH? Kakva je procedura i koliko traje?

25.10.2010. u 16:54:37
Kolika je carina i porez za uvoz polovnih vozila u BiH? Kakva je procedura i koliko traje? Moze li se npr. otici u Njemacku i vratiti nazad kupljenim autom i uz koje papire?

Tagovi: uvoz, porez, carina, polovni automobili
Podijeli:

Odgovori:

Nikki 25.10.2010. u 18:58:14

Ocjena: 2

Prvi korak je pronalaženje odgovarajućeg modela i dilema kako doći do njega. Da li pokušati do željenog automobila doći direktno iz neke zapadnoevropske zemlje ili ga potražiti na nekom od mnogobrojnih placeva koji se bave prodajom polovnih vozila.  Obično kad se odlučite da kupite polovan auto sjetite se da imate rođake u inostranstvu. Ukoliko nemate dovoljno povjerenja u njih da će vam odabrati auto baš kakav vi želite i odlučite se da ih posjetite, prvi troškovi na koje morate računati su oni za izdavanje vize i puta. Takođe bi bilo dobro da predvidite i par stotina evra za obilazak auto-placeva u krugu od bar stotinak kilometara od mjesta gdje ćete boraviti.  Kad pronađete željeni auto, uračunajte da će vam za povratak trebati bar jedan pun rezervoar goriva i da ćete morati platiti putarine, koje baš i nisu jeftine u zemljama EU. Carina i PDV Po dolasku u BiH počinje procedura carinjenja i oporezivanja vozila. Kako nam je rečeno u Upravi za indirektno oporezivanje, osoba koja uvozi automobil u BiH mora na graničnom prelazu to prijaviti Carinskoj službi BiH. Budući da trenutno samo na četiri granična prelaza postoje carinske ispostave gdje se odmah vrši carinjenje robe (Rača, Orašje, Izačić i Karakaj), to se carinjenje vrši u većini slučajeva u carinskim ispostavama u unutrašnjosti, ovisno o mjestu prebivališta osobe koja uvozi automobil u BiH. Dakle, kad se prijavi uvoz automobila na granici dobija se provozna carinska prijava s kojom se ide u određenu carinsku ispostavu u unutrašnjosti BiH. U toj se carinskoj ispostavi vrši kompletna procedura carinjenja vozila. Određivanje poreske osnovice Prvi korak je utvrđivanje carinske osnovice na koju se plaćaju carinske dažbine i PDV. Utvrđivanje carinske vrijednosti polovnih vozila vrši se na osnovu fakture ukoliko ona odražava stvarnu vrijednost upotrebljavanog motornog vozila. Prilikom utvrđivanja vrijednosti automobila u obzir se uzima cijena takvog vozila, zastarjelost tipa, dodatna oprema, vrijednost vozila prema godinama starosti, pređeni kilometri, opšte stanje vozila, te ponuda i potražnja, odnosno kretanje cijene na tržištu.  Ako se utvrđivanje carinske osnovice za upotrebljavana motorna vozila ne može uzeti priložena faktura, što je čest slučaj, koristi se katalog `EIB - International`, koji po svojoj suštini predstavlja integrisanu i sistematizovanu formu raspoloživih podataka o uvoznim cijenama motornih vozila u BiH. Izuzetno, u slučajevima kada u katalogu `EIB - International` nije moguće naći odgovarajući podatak kao uporedni katalog koristi se katalog `Eurotax SCHWACKE` bez obzira na to o kojoj zemlji izvoznici se radi.  Kada se, dakle, utvrdi carinska osnovica, lice koje uvozi putnički automobil dužno je platiti 15 odsto carine, jedan odsto carinskog evidentiranja i 17 odsto PDV-a. Na osnovu potvrda o uredno sprovedenoj carinskoj proceduri uvoza možete registrovati automobil u BiH. Kupovina od preprodavaca Jednostavniji način do kojeg možete doći do polovnog automobila iz inostranstva je da ga kupite preko posrednika, odnosno preprodavaca. Sve je veći broj auto-placeva i ljudi koji dobro zarađuju na ovaj način. Međutim, ukoliko se odlučite da na ovj način kupite vozilo, dobro obratite pažnju šta uzimate i nemojte ništa plaćati dok ne obavite detaljan pregled automobila i to po mogućstvu u ovlaštenom servisu.  Kako nam je jedan od preprodavaca, koji je želio da ostane anoniman, objasnio logično je da oni koji se bave samo trgovinom automobila dolaze do nešto jeftinijih modela.  Prema njegovim riječima, cijenu dodatno `ubijaju` i na taj način što u jednoj turi na kamionima dovoze više kola i već tu prave značajnu uštedu na prevozu.  `Takođe, iskusni nakupci već imaju uhodane kanale kojima nabavljaju kola u inostranstvu i na taj način brže i jeftinije dolaze do traženih modela`, kaže naš sagovornik.  Međutim, on kaže da nakupci nerijetko kupuju havarisana vozila ili ona s velikom pređenom kilometražom za relativno malo para, što im dodatno smanjuje i troškove carinjenja.  `Po ulasku takvog automobila u BiH njih popravljaju u neovlaštenim servisima i smanjuju im kilometražu za relativno malo para`, kaže naš sagovornik, ističući da je laiku veoma teško da vizuelno utvrdi da li je auto lupan.  Naš sagovornik nam je naveo, a to su nam potvrdili i UIO, da prilikom uvoza automobila u BiH uvoznici na razne načine pokušavaju umanjiti plaćanje uvoznih dažbina. Jedan od najčešćih načina je prikaz lažne transakcijske vrijednosti, odnosno fakture plaćene za određeno vozilo u inostranstvu.  Jedan od slučajeva pokušaja da se umanji plaćanje dažbina prilikom uvoza je i prilagođavanje vozila da izgleda kao vozilo za prevoz tereta, iako je to vozilo u suštini putničko. Naime, na uvoz teretnih vozila plaća se carina u iznosu od 10 odsto na utvrđenu carinsku osnovicu dok je za putnička 15 odsto. Međutim, pravna lica koja se nalaze u sistemu PDV-a ukuliko uvezu vozilo iz tarifnog broja gdje se ubrajaju motorna vozila za prevoz robe i tereta imaju pravo na umanjenje vlastite poreske obaveze u iznosu PDV-a plaćenog na ulaznoj fakturi, dok to nije slučaj kod nabavke putničkih motornih vozila, što je i razlog da se određena vozila pokušavaju prijaviti kao teretna, a ne putnička.  Odluka o ograničenju uvoza automobila Odlukom o ograničenju uvoza putničkih automobila, teretnih vozila (`Službeni glasnik Bosne i Hercegovine`, broj 20/00, 36/00, 4/01), koja je u primjeni od 1. septembra 2000. godine, propisano je da se radi javne bezbjednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, ograničava uvoz - putničkih automobila starijih od sedam godina, teretnih vozila i autobusa starijih od 10 godina. Ovim ograničenjem nisu obuhvaćena motorna vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina, motorna vozila koja su privremeno registrovana u Bosni i Hercegovini prije datuma primjene ove odluke, kao i vatrogasna vozila, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Povlastice za invalide Zakonskom regulativom je propisano da se od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju invalidi koji uvezu auto iz inostranstva jednom u periodu od pet godina. Invalid koji podnosi zahtjev za carinjenje, carinskoj ispostavi treba da priloži dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove za uvoz uz oslobađanje od plaćanja carinskih dažbina.  Ratni vojni invalidi treba da predaju ovjerenu kopiju nalaza nadležnog organa ili komisije o utvrđenom stepenu invaliditeta.  Ostale osobe s invaliditetom takođe prilažu rješenje nadležnog organa ili komisije kojim je utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80 odsto.  I za invalide vrijedi ograničenje uvoza putničkih automobila starijih od sedam godina. Povratnici iz inostranstva uvoze bez carine Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođeni su automobili osoba koje svoje mjesto boravka premještaju iz strane zemlje u BiH. U toj kategoriji se podrazumijeva automobil koji je povratnik u svom prijašnjem mjestu boravka koristio najmanje šest mjeseci do dana kada je prestao da ima mjesto boravka u stranoj zemlji. Carinska olakšica odobrava se samo osobama koje su imale mjesto boravka van BiH u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, što treba i da dokažu određenom dokumentacijom. Međutim, ovako uvezeno motorno vozilo ne može prodati u periodu od godinu dana od dana uvoza. Gdje tražiti polovni automobil u inostranstvu Pripremu za kupovinu automobila u inostranstvu možete obaviti i iz BiH i to zahvaljujući Internetu. Na specijalizovanim sajtovima, koji su svojevrsna virtuelna auto-pijaca, možete vidjeti kako se kreću cijene traženog modela u određenim regionima Evrope, a preko ponuđenog mejla ili telefona možete stupiti u direktan kontakt s prodavcem i dogovoriti se o detaljima kupovine prije polaska na put.  Jedan od najpoznatijih sajtova za prodaju automobila je http://www.mobile.de. Pokušaji prevare Posebnu pažnju prilikom kupovine polovnog automobila morate obratiti na valjanost prateće dokumentacije. Prije kupovine obavezno u policiji provjerite da li su svi papiri regularni. U Upravi za indirektno oporezivanje su nam rekli da je bilo dosta slučajeva falsifikovanja saobraćajnih dozvola iz zemalja izvoznica i to naročito iz Italije. Bilo je i slučajeva ukradenih vozila i prekucavanih identifikacionih brojeva na vozilima.

***

Polovna vozila koja će dolaziti na BiH tržište moraju imati motor sa najmanje EURO 3 standardom, svi dijelovi, uređaji i oprema moraju biti homologovani u skladu sa dopunom ECE pravilnika koji reguliše tu oblast i upravljač na tim vozilima ne smije biti na desnoj strani”, izjavio je danas Srni Drago Talijan,  direktor EIB Internacional centra za motorna vozila u Banjaluci, kompanije koja je nosilac  konzorcijuma za poslove homologacije.

“Propisi kojima se reguliše oblast homologacije vozila su u postupku objavljivanja u Službenom glasniku BiH i očekuje se da budu objavljeni tokom ove nedjelje”, najavio je   Talijan.

On pojašnjava da je homologacija postupak provjere   homologacijske podobnosti vozila sa aspekta bezbjednosnih i ekoloških zahtjeva koji su propisani ECE pravilnicima i njihovim dopunama koji su na snazi u BiH. 

“To je administrativni postupak u kome se provjerava da li su dijelovi,  uređaji i oprema na vozilu napravljeni u skladu sa usvojenim propisima, što se provjerava pregledom homologacionih oznaka i da li je predmetno vozilo sastavljeno od dijelova koje je specificirao proizvođač, odnosno da li odgovara   deklarisanim podacima proizvođača”, objasnio je Talijan.

Ukoliko vozila dolaze iz zemalja u kojima se saobraćaj odvija po drugačijim pravilima nego u BiH, kao što su Velika Britanija i SAD, takva vozila prolaze posebnu provjeru usklađenosti jer je sistem za upravljanje na ovim vozilima neprilagođen uslovima u kojima se odvija saobraćaj u BiH,  a razlike postoj ei kod svjetlosnih signalnih uređaja.

Talijan kaže da je procedura za homologaciju vozila identična za fizička i za pravna lica u BiH.

On je precizirao da homologaciji podliježu vozila klasifikovana prema UN ECE kategorije L /UN ECE/  (motocikli L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7),  kategorije M (za prevoz putnika M1, M2,  M3), kategorije N (za prevoz tereta N1, N2 i N3), kategorije O (priključna vozila O1, O2, O3 i O4) i kategorije T traktori.

Prema njegovim riječima, za podršku procesu homologacije razvijen je softver koji omogućava da svi učesnici ovog procesa imaju autorizovan pristup informacionom sistemu. 

Za homologaciju polovnih vozila koja nisu prešla više od 3.000 km ili   nisu duže registrovana od tri mjeseca, od dokumentacije su potrebni saobraćajna dozvola ili drugi identifikacioni dokument za vozilo, a uz zahtjev treba priložiti takozvani “COC /COC/ dokument” ili potvrdu proizvođača.

***

Odlukom o ograničenju uvoza putničkih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 20/00, 36/00, 4/01) koja je u primjeni od 01.09.2000. godine, propisano je da se radi javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, ograničava uvoz:

 • putničkih automobila starijih od 7 (sedam) godina, (tarifni broj 87.03),
 • teretnih vozila starijih od 10 (deset) godina, (tarifni broj 87.04),
 • autobusa starijih od 10 (deset) godina, (tarifni broj 87.02),
 • priključnih vozila za teretna vozila, starijih od 10 (deset) godina, (tarifni broj 87.16) i
 • upotrebljavanih automobilskih guma (tarifni broj 40.12).

Ovim ograničenjem nisu obuhvaćena motorna vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 (trideset)  godina, motorna vozila koja su privremeno registrirana u Bosni i Hercegovini prije datuma primjene ove Odluke, kao i vatrogasna vozila,  uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ograničenjem uvoza također nisu obuhvaćene upotrebljavane pneumatske vanjske gume (tarifni broj 4012.200000), koje služe kao repromaterijal za obavljanje djelatnosti protektiranja vanjskih guma i koja imaju upotrebnu dozvolu za obavljanje djelatnosti protektiranja vanjskih guma.
U pogledu primjene Odluke o ograničenju uvoza putničkih automobila,  teretnih vozila i automobilskih guma (’‘Službeni glasnik BiH’‘, broj 20/00, 36/00 i 4/01) mogu postojati različite situacije kao što je navedeno u daljnjem tekstu:

 • citirana odluka se, kao propisana mjera trgovinske politike za stavljanje određene robe u slobodan promet, shodno članu 95.  Zakona o carinskoj politici BiH i članu 307. Odluke provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH, ne primjenjuje kod prijavljivanja putničkih automobila starijih od sedam godina za proceduru privremenog uvoza niti za vrijeme tokom kojeg takav automobil ostaje pod tom procedurom. Međutim, stavljanje privremeno uvezenog putničkog automobila u slobodan promet (carinjenje), bez obzira da li je taj automobil u vrijeme privremenog uvoza bio mlađi ili stariji od sedam godina, podliježe primjeni citirane odluke, što podrazumijeva ako je taj automobil u vrijeme podnošeja carinske prijave za stavljanje u slobodan promet stariji od sedam godina za isti ta prijava ne može prihvatiti;
 • ako je za putnički automobil odobrena carinska procedura privremenog uvoza u BiH prije stupanja na snagu citirane odluke, tada se u postupku stavljanja takvog automobila u slobodan promet ne primjenjuje navedena odluka;
 • ako se radi o kupoprodaji putničkih automobila koji su, u skladu sa carinskim propisima, stavljeni u slobodan promet u BIH uz oslobađanje od plaćanja carine na račun njihove upotrebe u određene svrhe, a nad kojima, shodno članu 79. Zakona o carinskoj politici BiH do momenta kupoprodaje nije prestao carinski nadzor, u tom slučaju za iste je neophodno provesti carinski postupak radi naplate odgovarajućeg carinskog duga u kom slučaju se ne primjenjuje prednje navedena odluka;
 • ako se radi o kupoprodaji putničkih automobila za koju je proveden redovan postupak stavljanja u slobodan promet uz naplatu carinskog duga, tada se takva vozila ne smatraju carinskom robom nego ‘‘robom u slobodnom prometu’’ bez primjene bili kakvih daljih mjera carinskog nadzora.

Izvori: http://www.nezavisne.com

http://www.dnevniavaz.ba

http://www.uino.gov.ba/b/Privatna_lica/Ogranicenje_uvoza_automobila.html

 • igord2 - vala si zasluzila zlatni tajpi :)
 • Nikki - Hahahaha a ni auto nemam, koja li sam :)
 • FireStarter - Svaka cast za trudu, nadao sam se "narodskom" odgovoru, onako iz prve ruke, ali i ovo je korisno. Pitanje je koliko su stari ovi clanci jer koliko sam cuo sad je carina 13%. Uglavnom hvala puno! :)))
 • HarunDe - Bjez ba tamo, kupi ovdje, od kosije ba.. Stat je ba... ;)
 • HarunDe - A mozes i od komsije. Ba. Ozbiljno, ba!
 • Nikki - Molim :) I drugi put!

loptanje 26.05.2013. u 00:56:05

Ocjena: 0

kupio sam auto u njemackoj kako sad ide procedura da ga uvezem neko ukratko

  Admir Brkić 21.11.2010. u 12:38:01

  Ocjena: 0

  Imam namjeru uvesti teretno vozilo Kedi 2002. godište. Pošto još nisam otvorio firmu, a imam namjeru u narednom periodu, da li mogu uvesti kao fizičko lice. Vozilo se nalazi u Italiji, koje sam tamo kupio.